Lukáš Opett

Spoluprácu so zakladajúcou advokátkou Máriou Kolíkovou nadviazal v roku  2007 pri vzniku kancelárie, ktorá od roku 2012 pôsobí pod názvom „Kolíková & Partners, s.r.o.“. Po vymenovaní Márie Kolíkovej do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky prevzal v kancelárii úlohu vedúceho advokáta.

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte trnavskej univerzity v Trnave (Mgr.), kde v roku 2013 obhájil dizertačnú prácu o sudcovskej tvorbe práva (PhD.) pod vedením školiteľa prof. Jozefa Prusáka. je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore. Je autorom viacerých odborných článkov a s príspevkom "Prípustnosť dovolania na základe rozhodnutia odvolacieho súdu" získal prvú cenu v publikačnej súťaži Bulletinu slovenskej advokácie.

Lukáš Opett Vám poskytne odborné a strategické vedenie súdnych sporov a v spolupráci s kvalifikovanými právnikmi kancelárie Vám identifikuje riziká a benefity v už existujúcich konaniach. Zameriava sa na ochranu práv a oprávnených záujmov našich klientov v oblasti občianskeho, obchodného, správneho a trestného práva.