Advokátska kancelária
Kolíková & Partners

poskytuje  profesionálne právne služby v záujme ochrany práv a oprávnených záujmov našich klientov. Pre domácich aj zahraničných klientov poskytujeme komplexný právny servis vo viacerých právnych oblastiach, v ktorých cieľavedomo napredujeme. Naše vzťahy s klientmi budujeme na individuálnom prístupe, otvorenosti a dôvere.