Aktuálne zmeny Zákonníka práce počas mimoriadnej situácie

AKTUALIZOVANÉ k 08.04.2020 Zmeny v Zákonníku práce týkajúce sa času mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu   Dňa 04.04.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 66/2020 Z. z. o ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ako “zákon č. 66/2020 Z. … Čítať ďalej Aktuálne zmeny Zákonníka práce počas mimoriadnej situácie