COVID-19 a súdne lehoty (Lex Corona)

AKTUALIZOVANÉ 03.04.2020 Lex Corona Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní schválila zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „lex corona“), účinný od 27.03.2020. Tento zákon je reakciou na súčasnú situáciu … Čítať ďalej COVID-19 a súdne lehoty (Lex Corona)