Odkazy na predpisy

Kliknutím otvoríte príslušný predpis alebo vybranú časť predpisu:

 

tzv. COVID automat:

 

Núdzový stav:

 

Zákon o súdnych lehotách v súvislosti s COVID-19. Vyberáme:

 

Zákon o obmedzení predaja zdravotníckych pomôcok v súvislosti s COVID-19. Vyberáme:

 

Zmeny v daňových zákonoch v súvislosti s COVID-19. Vyberáme:

 

Zmeny Zákonníka práce v súvislosti s COVID-19. Vyberáme:

 

Opatrenie Ministerstva spravodlivosti SR v súvislosti s COVID-19

 

Predpisy Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19. Vyberáme: