GDPR

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

V súlade s článkom 13 a článkom 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „nariadenie“) Vás ako dotknuté osoby informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, viac tu.

 

GDPR pre Vás

Ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie a pomoc so zavedením GDPR do praxe vo Vašej firme, poskytujeme poradenstvo aj v tejto oblasti.  V rámci služieb v oblasti ochrany osobných údajov s ohľadom na novú právnu úpravu v súčasnosti ponúkame najmä tieto službyAk máte záujem o zaslanie cenovej ponuky, kontaktujte nás, prosím, na adrese: office@kolikova.sk