Kariéra

Vždy nás poteší nový člen kancelárie, ktorému môžme odovzdať naše skúsenosti a prispieť tak k spoločnému rastu.

Výhodou našej kancelárie je široká oblasť poskytovania právnych služieb v oblasti civilného, správneho, ako aj trestného práva s presahmi do ľudskoprávnych aspektov a riešením rôznych etických dilem, čo je nevyhnutným predpokladom ďalšieho úspešného kariérneho rastu a prípravy na budúci výkone advokácie. Zaoberáme sa sporovou, ako aj nesporovou agendou, spracovaním právnych analýz, spracovaním zmlúv a listín o právnych úkonoch, poskytovaním písomných a ústnych informácií v rámci právneho poradenstva, zastupujeme klientov v konaní s protistranou, v súdnom aj mimosúdnom konaní, či v konaní pred inými orgánmi. Máme niekoľkoročné skúsenosti s konaniami nielen pred všeobecnými súdmi, ale aj Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

Pokiaľ máte záujem u nás pracovať na pozícií právny/-a asistent/-ka alebo advokátsky/-a koncipient/-ka, zašlite nám svoj životopis na office@kolikova.sk.