O nás

Advokátska kancelária Kolíková & Partners poskytuje  profesionálne právne služby v záujme ochrany práv a oprávnených záujmov našich klientov. Pre domácich aj zahraničných klientov poskytujeme komplexný právny servis vo viacerých právnych oblastiach, v ktorých cieľavedomo napredujeme. Naše vzťahy s klientmi budujeme na individuálnom prístupe, otvorenosti a dôvere.

EFEKTÍVNE. Pri poskytovaní právnych služieb preferujeme moderné a efektívne spôsoby komunikácie so súdmi a orgánmi verejnej moci v snahe poskytnúť klientom včasné riešenia právnych problémov k ich spokojnosti.

KOMPLEXNE. Máme niekoľkoročné skúsenosti s konaniami nielen pred všeobecnými súdmi, ale aj Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

SLUŠNE. Cítime sa viazaní normami právneho poriadku Slovenskej republiky, predpismi Slovenskej advokátskej komory, vrátane ustálených právnych zásad a noriem slušnosti a etiky pri poskytovaní právnych služieb.