GDPR – Služby

GDPR
V rámci služieb v oblasti ochrany osobných údajov s ohľadom na novú právnu úpravu v súčasnosti ponúkame najmä tieto služby.  V prípade záujmu o podrobnejšie informácie a pomoc so zavedením GDPR do praxe vo Vašej firme, poskytujeme poradenstvo aj v tejto oblastiAk máte záujem o zaslanie cenovej ponuky, kontaktujte nás, prosím, na adrese: office@kolikova.sk