Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Obchodné právo a právo obchodných spoločností
Sme odborne a technicky pripravení Vám poskytovať komplexné právne služby vo všetkých etapách Vášho podnikania:
– založenie spoločnosti, jej zmena či prevod obchodného podielu,
– podania na obchodný register,
– príprava a pripomienkovanie zmlúv,
– poskytovanie právneho poradenstva v obchodnoprávnych vzťahoch,
– zápis do Registra partnerov verejného sektora,
– vymáhanie Vašich pohľadávok prostredníctvom elektronického upomínacieho a exekučného konania,
– zánik a likvidácia obchodnej spoločnosti.