Občianske právo

Občianske právo
Vďaka naším doterajším skúsenostiam a priebežnému vzdelávaniu sa cítime kompetentní pre odbornú ochranu Vašich práv v občiansko-právnych a rodinných veciach. Poskytujeme právne služby spojené s vypracovaním zmlúv, ale tiež v sporoch o ochranu osobnosti, o náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia, plnenia zo zmlúv, v spotrebiteľských a susedských sporoch a v neposlednom rade vo veciach týkajúcich sa styku rodiča s maloletými deťmi či určovania výživného.