Súdne spory

Súdne spory 
Podstatnou agendou advokátskej kancelárie Kolíková & Partners je zastupovanie klientov v súdnych konaniach. Našou štandardnou službou je zastupovania klientov od predsúdnej fázy (mimosúdne rokovania), cez konanie pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky až po konanie pred medzinárodnými orgánmi ochrany práva, vrátane konania pred Európskym súdom pre ľudské práva.