Trestné právo

Trestné právo
Zastupovanie poškodených a ochrana ich práv v trestnom konaní. Obhajoba osôb obvinených/obžalovaných z trestnej činnosti v predsúdnom konaní (pred vyšetrovateľom) ako aj v konaní pred súdom. Právne služby v oblasti trestného práva zahŕňajú tiež vypracovanie analýz ohľadom vyhodnotenia možnosti trestnoprávnej zodpovednosti osôb ako aj poradenstvo pri zvažovaní trestného oznámenia.