Tretí sektor

Tretí sektor
Poskytujeme právne služby a právne poradenstvo nielen pri vzniku a zániku občianskych združení a nadácií, ale úzko s nimi spolupracujeme počas celého ich fungovania. Advokátska kancelária pripravuje množstvo právnych analýz a odborných podkladov pre činnosť viacerých renomovaných neziskových organizácií. Nemožno tiež opomenúť zastupovanie neziskových organizácií, ich členov alebo klientov pred orgánmi verejnej moci alebo súdmi v snahe ochrániť ich práva.