Dominik Fabian

Začal pracovať v advokátskej kancelárii ako študent v roku 2015. Od roku 2017 je advokátskym koncipientom. Vo svojej praxi sa zameriava na ochranu práv a oprávnených záujmov klientov najmä v oblasti ústavného, správneho a občianskeho práva.