Magdaléna Musilová

Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2014. Počas
štúdia absolvovala študijný pobyt v Ľubľane. V roku 2016 ukončila štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave so špecializáciou na finančný manažment.

V advokátskej kancelárii pracuje od roku 2015. Vo svojej praxi sa zameriava na občianske právo, rodinné právo a správne právo. Klientom poskytuje služby aj v anglickom jazyku. Od roku 2016 sa v rámci doktorandského štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave venuje nezamestnanosti a diskriminácii na slovenskom trhu práce.