Pavol Michalec

Dlhodobý člen kancelárie (ako advokátsky koncipient od roku 2016 a ako advokát od roku 2020), ktorý si trpezlivo vypočuje klientov, aby dôkladne spoznal ich situáciu. Rád sa na veci pozerá komplexne a pre klientov nachádza aj neobvyklé riešenia šité na mieru. Pokiaľ riešenie už existuje, v prípade potreby pre Vás vyhodnotí riziká z relevantných oblastí práva.

V rámci praxe, ako súčasť nášho tímu, pomohol mnohým klientom v oblasti základných ľudských práv a slobôd, stavebného práva, trestného práva (zastupovanie poškodených, ako aj poskytovanie právnej pomoci svedkom pri výsluchoch, na ktoré boli predvolaní, či obhajoba v celom trestnom konaní), správneho trestania (priestupky, ale aj iné delikty) či pri bežnej občianskoprávnej a korporátnej agende. Štandardnou súčasťou jeho odborného záberu je aj príprava zmlúv od základu alebo pripomienkovanie a vysvetlenie už pripraveného návrhu zmluvy z pohľadu zakotvených procesov, garancií a rizík.

Pavlova najobľúbenejšia oblasť je náhrada škody s osobitným zameraním sa na príčinnú súvislosť.

Právne služby klientom zabezpečuje v slovenskom a v anglickom jazyku.