Šimon Kasman

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr.), ktoré ukončil v roku 2021 obhájením diplomovej práce na tému “Trest odňatia slobody s dôrazom na rešpektovanie práv odsúdených v rámci jeho výkonu“. Diplomová práca vychádzala zo skúseností a z poznatkov získaných z niekoľkoročnej spolupráce s Kanceláriou verejného ochrancu práv Slovenskej republiky. S advokátskou kanceláriou Kolíková & Partners, s.r.o. spolupracuje od roku 2020 a od roku 2021 je zapísaný v zozname koncipientov Slovenskej advokátskej komory.

Šimon Kasman sa zameriava najmä na oblasť správneho práva, v rámci ktorého sa venuje predovšetkým právu životného prostredia a územným a stavebným konaniam; ďalej sa venuje občianskemu právu, osobitne vecným právam a záväzkovému právu, ako aj právu ústavnému, kde má bohaté skúsenosti s prípravou ústavných sťažností pre porušenie ľudských práv a základných slobôd. Šimon Kasman vám poskytne nielen odborné riešenia, ale i ľudský, hoci stále profesionálny prístup.