Veronika Májeková

Po úspešnom absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2018 pôsobila vyše 2 rokov na Úrade pre vybrané hospodárske subjekty Finančného riaditeľstva SR. V roku 2019 na Katedre finančného práva UK v Bratislave obhájila rigoróznu prácu na tému „Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na zamedzenie narušenia základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými únikmi“ a získala titul doktor práv (JUDr.).

Od januára 2021 pôsobí na pozícii advokátskej koncipientky v advokátskej kancelárii Kolíková & Partners, s.r.o. a špecializuje sa predovšetkým na oblasť občianského práva, správneho práva, práva nehnuteľností a sporovej agendy.