Viktória Kurucová

Viktória Kurucová spolupracuje s advokátskou kanceláriou Kolíková & Partners od roku 2018, v ktorej v rokoch 2009-2013 vykonávala koncipientskú prax.

Je absolventkou Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (Mgr., 2003), kde v roku 2005 vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu (JUDr.). V minulosti pôsobila na právnických pozíciách na Krajskom súde v Žiline a v Centre právnej pomoci.

V rámci svojej profesionálnej praxe má skúsenosti najmä s občianskym, rodinným a správnym právom vrátane právnych vecí s medzinárodným prvkom.